MSD SYSTEMSERVICE

De system som MSD marknadsför i Norden; Durst skrivare, Crest laminatorer, Zünd digitala skärbord samt Keencut skärlinjaler är alla högkvalitativa system för volymproduktion. Alla erkända för sin höga driftsäkerhet.

 

Desto större produktionsvolymer man har, desto viktigare är det att man fullt ut kan förlita sig på sina produktionssystem, dygnet runt, 7 dagar i veckan, månad efter månad, år efter år.

 

Grunden för god driftsäkerhet ligger alltid i systemens konstruktion och kvaliteten i de komponenter som systemen är uppbyggda av. Kompletterar man sedan ett erkänt driftsäkert system med en professionell underhållsservice så optimerar och säkerställer man maximal produktionstid vilket i slutändan alltid leder till en högsta möjliga införtjäning på våra högkvalitativa system.

 

MSD SERVICEUTBUD
Vi erbjuder följande viktiga servicetjänster:
- Konsulting inom produktionsflöden och färgstyrning
- Installationer
- Utbildning av såväl maskinsystem som programvaror
- Systemsupport
- Avtal för: underhållsservice, och reparationsservice
- Akut felavhjälpning, via telefon och ärendahanteringssystem såväl som akut på platsen service
- Operatörs- och teknikerutbildningar

Samtliga tekniker är auktoriserade och har genomgått gedigen systemutbildning hos våra leverantörer samt ingår i ett globalt kompetensnätverk med kontinuerlig vidareutbildning.

MSD FELANMÄLAN
Service och support ärenden:
Besök Durst Service Portal:

https://service-portal.durst-group.com/en/tickets/supportHotline Support (Vardagar 08:00-12:00, 13:00-17:00):
Kontakta oss på tel. +46 8 680 1588

 

 

 

 

 

 
MOLANDERS SIGN & DISPLAY – "Ett AAA företag i Durst Gruppen"
Besöks-, post- och leveransadress: Agavägen 52A, 181 55 LIDINGÖ.
Telefonväxel: 08-680 15 80. Fax: +46 8 680 15 89.